logo 4kB
OSTRONA GŁÓWNA

SZKOŁA OO SZKOLE
OINSTRUKTOR
OSTOPNIE JI


SHAOLIN CHANG QUAN KUNG FU


Witam na stronie piaseczyńskiej szkoły Kung fu/Wu shu

Wymagania na stopnie uczniowskie

10 ji

 • Ceremoniał:
  • Ukłon jing li
  • Zachowanie się na sali
  • Zasady hierarchii
 • Postawy (buxing):
  • Bingbu - o stopach złączonych razem
  • Koubu - o stopach rozchylonych na zewnątrz
  • Baibu - o stopach do wewnątrz
 • Techniki ręczne (shoufa):
  • Blok przedramieniem do wewnątrz
  • Blok przedramieniem na zewnątrz
  • Quan - uderzenie pięścią w przód
 • Techniki nożne (tuifa):
  • Kolanem w górę
  • Kolanem po łuku
  • Tantui - podbiciem
 • Formy (taolu):
  • Chong Chui Tan Tui

9 ji

 • Postawy (buxing):
  • Mabu - konia
  • Gongbu - łuku
 • Poruszanie się (bufa):
  • Jinbu - do przodu
  • Chebu - do tyłu
 • Techniki ręczne (shoufa):
  • Blok przedramieniem do góry
  • Blok przedramieniem w dół na zewnątrz
  • Blok przedramieniem w dół do wewnątrz
  • Quan - uderzenie pięścią w górę
  • Quan - uderzenie pięścią w dół
  • Quan - uderzenie pięścią na boki
 • Techniki nożne (tuifa):
  • Kolanem do przodu
 • Formy (taolu):
  • Shi Zi Tui Tan Tui

8 ji

 • Postawy (buxing):
  • Xübu - pusta
  • Pubu - przykucnięta
  • Xiebu - skrzyżna
  • Banmabu - połówkowa konia
  • Dingbu - litery T
 • Poruszanie się (bufa):
  • W znanych postawach, we wszystkich kierunkach
 • Techniki ręczne (shoufa):
  • Blok dłonią we wszytskich kierunkach, na różnych poziomach
  • Uderzenie grzbietem pięści
  • Zaquan - pięść-młot
  • Zhang - uderzenie podstawą dłoni
  • Zhang - uderzenie zewnętrzną krawędzią dłoni
  • Zhang - uderzenie wewnętrzną krawędzią dłoni
 • Techniki nożne (tuifa):
  • Dengtui - piętą
  • Zhengtui - frontalne śródstopiem
  • Gongjiao - okrężne do wewnątrz
  • Gongjiao - okrężne na zewnątrz
 • Kombinacje:
  • Łączenie technik ręcznych i nożnych w miejscu
  • Łączenie technik ręcznych i nożnych podczas poruszania się
 • Samoobrona:
  • Obrona przed uderzeniami pięścią
  • Obrona przed atakami kolanem
  • Uwalnianie rąk z różnych chwytów
 • Pady:
  • W przód - twardy
  • W przód - z przewrotem
 • Formy (taolu):
  • Pi Za Tan Tui
  • Gong Li Quan

7 ji

 • Postawy (buxing):
  • Banxiebu - półskrzyżna
  • Hengdangbu - odwrotna, lub boczna postawa łuku
  • ...
 • Poruszanie się (bufa):
  • We wszystkich postawach, we wszystkich kierunkach
 • Techniki ręczne (shoufa):
  • Bloki podwójne
  • Bloki krzyżowe
  • Zasłony
  • Miękkie zbicie
  • Uderzenia podwójne
  • Zhou - uderzenie łokciem w przód
  • Zhou - uderzenie łokciem w górę
  • Zhou - uderzenie łokciem w dół
  • Zhou - uderzenie łokciem na boki
 • Techniki nożne (tuifa):
  • Fujiao - po łuku
  • Chuaitui -boczne
  • Matui - tylne
  • Znane kopnięcia z długiego biodra
  • Znane kopnięcia z doskoku
 • Kombinacje:
  • Równoczesny blok i atak ręką
 • Samoobrona:
  • Obrona przed różnymi pojedynczymi uderzeniami ręcznymi i kontratak techniką ręczną lub nożną
  • Obrona przed różnymi pojedynczymi atakami nożnymi i kontratak techniką ręczną lub nożną
 • Pady:
  • W tył
  • Na boki
 • Formy (taolu):
  • Cheng Pan Tan Tui
  • Jia Da Tan Tui
  • Liu He Lian Bu Quan
 • Walki:
  • Atak jedną ręką - obrona oburącz
  • Atak jedną nogą - obrona oburącz

6 ji

 • Poruszanie się (bufa):
  • We wszystkich postawach, we wszystkich kierunkach wraz z:
   • kombinacjami technik ręcznych
   • kombinacjami technik nożnych
   • kombinacjami technik ręcznych i nożnych
 • Techniki nożne (tuifa):
  • Kopnięcie Tiao Chuaitui z krótkiego biodra
  • Kopnięcia obrotowe z krótkiego biodra
   • Chuaitui -boczne
   • Gongjiao - okrężne
  • Kopnięcia obrotowe z długiego biodra
   • Chuaitui -boczne
   • Gongjiao - okrężne
 • Kombinacje:
  • Równoczesny blok ręką i atak nogą
 • Samoobrona:
  • Obrona przed atakiem ciągłym rękami i kontrataki technikami ręcznymi i nożnymi
  • Obrona przed atakiem ciągłym nogami i kontrataki technikami ręcznymi i nożnymi
 • Pady:
  • Wszystkie pady
  • Przewroty
  • Przerzut w przód
 • Formy (taolu):
  • Qi Mei Gun - kij "do brwi"
  • Gou Lian Tan Tui
  • Deng Chuai Tan Tui
  • Chang Quan Yi
 • Walki:
  • Sparingi zadaniowe - ograniczony wybór kończyn:
   • atak rękami - obrona nogami
   • atak nogami - obrona rękami
   • atak nogami - obrona rękami i nogami
  • Sparingi zadaniowe - ograniczone pole ataku
   • atak rękami na tułów
   • atak rękami na głowę
   • atak nogami na tułów
   • atak nogami na głowę

5 ji

 • Techniki nożne (tuifa):
  • Kopnięcie Tiao Chuaitui z długiego biodra
  • Kopnięcia z wyskoku
 • Kombinacje:
  • Równoczesny blok, atak ręką i atak nogą
 • Qinna:
  • Podstawowe duszenia, trzymania tułowia w postawach stojących
  • podstawowe dźwignie na palce, nadgarstki, łokcie i barki w postawach stojących
  • Obrona przed trzymaniem w staniu
  • Obrona przed dźwigniami na stawy rąk w staniu
  • Obrona przed duszeniem w staniu
 • Rzuty:
  • Podstawowe podcięcia i obalenia
 • Formy (taolu):
  • San Shi Er Si Bei Dao - szabla
  • Fan Shen Tan Tui
  • Peng Suo Tan Tui
  • Gong Li Quan Chin Woo
 • Walki:
  • Sparingi zadaniowe
   • dowolne ataki ręczne i nożne oraz obrona i ograniczony kontratak - tylko rękami, lub tylko nogami
  • Qingda - wolna walka w zwolnionym tempie

4 ji

 • Techniki nożne (tuifa):
  • Qiansaoutui - żelazna miotła do przodu
  • Housaoutui - żelazna miotła do tyłu
  • Kopnięcia obrotowe z wyskoku
 • Qinna:
  • duszenia, trzymania w leżeniu
  • dźwignie na nogę w postawach stojących
  • dźwignie na ręce w leżeniu
  • Obrona przed trzymaniem w leżeniu
  • Obrona przed dźwigniami na stawy rąk w leżeniu
  • Obrona przed duszeniem w leżeniu
 • Formy (taolu):
  • San Shi Er Si Bei Gun - kij północny
  • Jian Bu Tan Tui
  • Shuang Tiao Tan Tui
  • Pie Shen Quan Tan Tui
  • Yi Lu Mei Fu
 • Walki:
  • Sparingi zadaniowe
   • Ataki ręczne zakończone Qinna
   • Dowolna obrona oraz kontratak
  • Qingda - wolna walka z pełną szybkością

3 ji

 • Formy (taolu):
  • San Shi Er Si Jian - miecz
  • Xiao Hu Yan

2 ji

 • Formy (taolu):
  • włócznia
  • Chang Quan Er

1 ji

 • Formy (taolu):
  • pałki
  • Taizu Chang Quan

© Tomasz Majda. Wszelkie prawa zastrzeżone.
sportowy cq 68kB
DO GÓRY